Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

MŠ 17. listopadu - Sedmikráska

Mateřská škola 17.listopadu
 
Adresa:
17. listopadu 65, Kutná Hora
Zástupce ředitelky:
Jana Adamová Dis.
Učitelky:
Ivana Lelková
  Radka Čiháková
  Iva Kapková
  Veronika Nováková, DiS.
  Klára Netíková
  Kateřina Dynterová
  Jana Matějková
Asistentky pedagoga: Věra Hulmanová
  Aneta Seifertová
  Lenka Kamenárová
Provozní zaměstnanci:
Ivana Nováková
  Nicolé Adamová
Telefon:
327 561 940
Email:
Provozní doba:
6:15 - 16:45 hodin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motto: Svět je barevný a voní
 

KONCEPCE ROZVOJE MATEŘSKÉ ŠKOLY 17.LISTOPADU – SEDMIKRÁSKY

Poslání

Naším cílem je dovést děti na konci svého předškolního období k získání všech předpokladů v oblasti psychické, fyzické i sociální samostatnosti, pro další rozvoj a učení.

Stručná vize MŠ

Podpora rozvoje pohybových a sportovních aktivit dětí

Umožnit netradiční pohybové aktivity s využitím tělovýchovného nářadí, náčiní, stavět na spontánních aktivitách dětí.

Ponechat dítěti dostatek prostoru v jeho pohybových aktivitách.

Zaměřit se na pohybovou zdatnost dětí a volit i náročnější pohybové aktivity.

Doplňovat školní zahradu o nové herní prvky.

Doplňovat třídy o nové sportovní pomůcky.

Podpora rozvoje hudebních aktivit dětí

Pracovat s hudebními nástroji a uplatňovat je ve všech denních činnostech.

Ponechat dítěti prostor i čas na jeho seznámení s nimi.

Využít hry na flétnu i k podpoře správného dýchání.

Podpora logopedie

Zajistit dostatek logopedických asistentů.

Pracovat dle dostupných metodik.

Více spolupracovat s logopedy i klinickými logopedy s SPC, v podpoře nápravy řeči u dětí

vytvořit prostory pro děti s OMJ.

Účastnit se kurzů podpory českého jazyka

Podpora projektových dnů i týdnů

Spolupracovat s institucemi.

Koncipovat výjezdové projektové dny tematicky zaměřené.

Přesunout výchovně vzdělávací proces do přírody, na zahradu MŠ v letních měsících.

Strategie dosažení cílů

Podporovat individualitu dítěte.

Akceptovat a vytvářet přiměřené podmínky pro děti s odlišným mateřským jazykem.

Uplatňovat klasické i moderní vzdělávací metody, alternativy ,,Začít spolu“, Montessori, Waldorfské školství…).

Rozvíjet slovní zásobu, vyjadřování.

Podporovat pohyb dítěte, jako nástroj jeho zdravého vývoje.

Spolupracovat s rodiči, jako partnery školy v aktivitách projektových dnů, týdnů, zapojit je do organizačních záležitostí.

Cíle mateřské školy

Rozvíjet osobnostní a citový vývoj dítěte s ohledem na jeho potřeby a zájmy se zaměřením na pohybové a sportovní aktivity, hudební aktivity, logopedickou podporu a připravit ho na vstup do jeho další životní etapy.

  Šťastné dítě – Šťastný rodič

Náš ŠVP se jmenuje ,,Svět je barevný a voní“.

Vloženo: 12. září 2011

Snažíme se , aby se dětem v MŠ líbilo, aby byly šťastné, aby poznávaly ,,svět“ ve všech jeho formách, podobách i barvách.

SEDMIKRÁSKA v Tylově divadle

Jana Adamová

Vloženo: 5. prosince v 13:33

Platnost do: 30. června 2024 v 23:59

Zobrazeno: 58×

Tylovo divadlo ,, Dravá Amazonie" - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 20. listopadu v 12:49

Platnost do: 30. června 2024 v 23:59

Zobrazeno: 112×

AKCE PROSINEC - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 16. listopadu v 5:33

Platnost do: 31. prosince v 23:59

Zobrazeno: 163×

Logohrátky se Slávkem Bourou - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 16. listopadu v 5:29

Platnost do: 30. června 2024 v 23:59

Zobrazeno: 88×

Sportovky - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 15. listopadu v 4:02

Platnost do: 30. června 2024 v 23:59

Zobrazeno: 62×

,,Sportovky" v SEDMIKRÁSCE

Jana Adamová

Vloženo: 8. listopadu v 6:58

Platnost do: 31. července 2024 v 23:59

Zobrazeno: 65×

Bubny a bubnování - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 7. listopadu v 13:10

Platnost do: 30. června 2024 v 23:59

Zobrazeno: 113×

Pohádka v MŠ - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 6. listopadu v 16:53

Platnost do: 30. června 2024 v 23:59

Zobrazeno: 82×

Sport nás baví - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 24. října v 9:29

Platnost do: 31. srpna 2024 v 23:59

Zobrazeno: 85×

Sportovky v SEDMIKRÁSCE

Jana Adamová

Vloženo: 18. října v 12:18

Platnost do: 30. června 2024 v 23:59

Zobrazeno: 102×

Plaváček - pohádka v SEDMIKRÁSCE

Jana Adamová

Vloženo: 12. října v 18:43

Platnost do: 30. června 2024 v 23:59

Zobrazeno: 127×

DRAVCI v SEDMIKRÁSCE

Jana Adamová

Vloženo: 9. října v 17:35

Platnost do: 30. června 2024 v 23:59

Zobrazeno: 166×

Sportujeme s trenérem Pavlem - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 3. října v 18:20

Platnost do: 30. června 2024 v 23:59

Zobrazeno: 136×

Hokej do školek - sportovní dopo pro PD s trenérem Pavlem - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 19. září v 16:15

Platnost do: 31. srpna 2024 v 23:59

Zobrazeno: 185×

Žleby 2 - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 27. června v 16:20

Platnost do: 31. prosince v 23:59

Zobrazeno: 210×

Výlet Žleby - sponzorský dar od p. Mlynáře, náměstka ministerstva zemědělství - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 27. června v 15:22

Platnost do: 31. prosince v 23:59

Zobrazeno: 204×

Střípky z AKADEMIE - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 26. dubna v 5:40

Platnost do: 30. prosince v 23:59

Zobrazeno: 326×

Policejní akce v MŠ SEDMIKRÁSCE

Jana Adamová

Vloženo: 12. dubna v 19:00

Zobrazeno: 385×

Party show II DEN DĚTÍ - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 31. května 2022 v 14:53

Zobrazeno: 776×