Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

MŠ 17. listopadu - Sedmikráska

Mateřská škola 17.listopadu
 
Adresa:
17. listopadu 65, Kutná Hora
Zástupce ředitelky:
Jana Adamová Dis.
Učitelky:
Ivana Lelková
  Radka Čiháková
  Iva Kapková
  Veronika Nováková, DiS.
  Klára Netíková
  Kateřina Dynterová
  Jana Matějková
Asistentky pedagoga: Věra Hulmanová
  Aneta Seifertová
  Lenka Kamenárová
Provozní zaměstnanci:
Ivana Nováková
  Nicolé Adamová
Telefon:
327 561 940
Email:
Provozní doba:
6:15 - 16:45 hodin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motto: Svět je barevný a voní
 

KONCEPCE ROZVOJE MATEŘSKÉ ŠKOLY 17.LISTOPADU – SEDMIKRÁSKY

Poslání

Naším cílem je dovést děti na konci svého předškolního období k získání všech předpokladů v oblasti psychické, fyzické i sociální samostatnosti, pro další rozvoj a učení.

Stručná vize MŠ

Podpora rozvoje pohybových a sportovních aktivit dětí

Umožnit netradiční pohybové aktivity s využitím tělovýchovného nářadí, náčiní, stavět na spontánních aktivitách dětí.

Ponechat dítěti dostatek prostoru v jeho pohybových aktivitách.

Zaměřit se na pohybovou zdatnost dětí a volit i náročnější pohybové aktivity.

Doplňovat školní zahradu o nové herní prvky.

Doplňovat třídy o nové sportovní pomůcky.

Podpora rozvoje hudebních aktivit dětí

Pracovat s hudebními nástroji a uplatňovat je ve všech denních činnostech.

Ponechat dítěti prostor i čas na jeho seznámení s nimi.

Využít hry na flétnu i k podpoře správného dýchání.

Podpora logopedie

Zajistit dostatek logopedických asistentů.

Pracovat dle dostupných metodik.

Více spolupracovat s logopedy i klinickými logopedy s SPC, v podpoře nápravy řeči u dětí

vytvořit prostory pro děti s OMJ.

Účastnit se kurzů podpory českého jazyka

Podpora projektových dnů i týdnů

Spolupracovat s institucemi.

Koncipovat výjezdové projektové dny tematicky zaměřené.

Přesunout výchovně vzdělávací proces do přírody, na zahradu MŠ v letních měsících.

Strategie dosažení cílů

Podporovat individualitu dítěte.

Akceptovat a vytvářet přiměřené podmínky pro děti s odlišným mateřským jazykem.

Uplatňovat klasické i moderní vzdělávací metody, alternativy ,,Začít spolu“, Montessori, Waldorfské školství…).

Rozvíjet slovní zásobu, vyjadřování.

Podporovat pohyb dítěte, jako nástroj jeho zdravého vývoje.

Spolupracovat s rodiči, jako partnery školy v aktivitách projektových dnů, týdnů, zapojit je do organizačních záležitostí.

Cíle mateřské školy

Rozvíjet osobnostní a citový vývoj dítěte s ohledem na jeho potřeby a zájmy se zaměřením na pohybové a sportovní aktivity, hudební aktivity, logopedickou podporu a připravit ho na vstup do jeho další životní etapy.

  Šťastné dítě – Šťastný rodič

Náš ŠVP se jmenuje ,,Svět je barevný a voní“.

Vloženo: 12. září 2011

Snažíme se , aby se dětem v MŠ líbilo, aby byly šťastné, aby poznávaly ,,svět“ ve všech jeho formách, podobách i barvách.

,,Sportovky" a divadlo - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 14. května v 15:05

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 62×

Sportovky - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 1. května v 8:58

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 57×

Tvoříme s DDM - Koťata - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 29. dubna v 5:57

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 65×

Akce KVĚTEN - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 26. dubna v 7:25

Platnost do: 31. května v 23:59

Zobrazeno: 151×

Čarodějnice Kolobajzna - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 21. dubna v 19:40

Platnost do: 30. června v 23:59

,,Sportovky a sportovky" - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 16. dubna v 18:01

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 85×

Sportujeme - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 9. dubna v 13:35

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 81×

Beseda s Policií na téma ,,BEZPEČNOST" - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 3. dubna v 17:51

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 126×

Venkovní ,,sportovky" - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 2. dubna v 17:56

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 91×

Sportovky - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 26. března v 13:17

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 82×

Předškoláci v ZŠ J. Palacha - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 21. března v 12:07

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 133×

Sportovky - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 20. března v 6:27

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 106×

FERDA MRAVENEC - pohádka v MŠ SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 14. března v 17:44

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 134×

Druhá ,,plotovka" již čeká na splnění - tentokrát na téma ,,Morena " - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 13. března v 18:08

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 89×

,,Jarní PLOTOVKA" - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 11. března v 17:52

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 150×

,,Jak se rodí knížka" návštěva z KNIHOVNY - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 11. března v 17:43

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 136×

Sportovky - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 5. března v 17:04

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 96×

Jak vyhrát nad bacily - pohádka v MŠ - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 10. února v 8:17

Zobrazeno: 154×

Divadlo v MŠ - Tuč a Ňák - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 16. ledna v 9:56

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 212×