Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

MŠ 17. listopadu - Sedmikráska

Mateřská škola 17.listopadu
 
Adresa:
17. listopadu 65, Kutná Hora
Zástupce ředitelky:
Jana Adamová Dis.
Učitelky:
Ivana Lelková
  Radka Čiháková
  Iva Kapková
  Veronika Nováková, DiS.
  Klára Netíková
  Kateřina Dynterová
  Jana Matějková
Asistentky pedagoga: Věra Hulmanová
  Aneta Seifertová
  Lenka Kamenárová
Provozní zaměstnanci:
Ivana Nováková
  Nicolé Adamová
Telefon:
327 561 940
Email:
Provozní doba:
6:15 - 16:45 hodin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motto: Svět je barevný a voní
 

KONCEPCE ROZVOJE MATEŘSKÉ ŠKOLY 17.LISTOPADU – SEDMIKRÁSKY

Poslání

Naším cílem je dovést děti na konci svého předškolního období k získání všech předpokladů v oblasti psychické, fyzické i sociální samostatnosti, pro další rozvoj a učení.

Stručná vize MŠ

Podpora rozvoje pohybových a sportovních aktivit dětí

Umožnit netradiční pohybové aktivity s využitím tělovýchovného nářadí, náčiní, stavět na spontánních aktivitách dětí.

Ponechat dítěti dostatek prostoru v jeho pohybových aktivitách.

Zaměřit se na pohybovou zdatnost dětí a volit i náročnější pohybové aktivity.

Doplňovat školní zahradu o nové herní prvky.

Doplňovat třídy o nové sportovní pomůcky.

Podpora rozvoje hudebních aktivit dětí

Pracovat s hudebními nástroji a uplatňovat je ve všech denních činnostech.

Ponechat dítěti prostor i čas na jeho seznámení s nimi.

Využít hry na flétnu i k podpoře správného dýchání.

Podpora logopedie

Zajistit dostatek logopedických asistentů.

Pracovat dle dostupných metodik.

Více spolupracovat s logopedy i klinickými logopedy s SPC, v podpoře nápravy řeči u dětí

vytvořit prostory pro děti s OMJ.

Účastnit se kurzů podpory českého jazyka

Podpora projektových dnů i týdnů

Spolupracovat s institucemi.

Koncipovat výjezdové projektové dny tematicky zaměřené.

Přesunout výchovně vzdělávací proces do přírody, na zahradu MŠ v letních měsících.

Strategie dosažení cílů

Podporovat individualitu dítěte.

Akceptovat a vytvářet přiměřené podmínky pro děti s odlišným mateřským jazykem.

Uplatňovat klasické i moderní vzdělávací metody, alternativy ,,Začít spolu“, Montessori, Waldorfské školství…).

Rozvíjet slovní zásobu, vyjadřování.

Podporovat pohyb dítěte, jako nástroj jeho zdravého vývoje.

Spolupracovat s rodiči, jako partnery školy v aktivitách projektových dnů, týdnů, zapojit je do organizačních záležitostí.

Cíle mateřské školy

Rozvíjet osobnostní a citový vývoj dítěte s ohledem na jeho potřeby a zájmy se zaměřením na pohybové a sportovní aktivity, hudební aktivity, logopedickou podporu a připravit ho na vstup do jeho další životní etapy.

  Šťastné dítě – Šťastný rodič

Náš ŠVP se jmenuje ,,Svět je barevný a voní“.

Vloženo: 12. září 2011

Snažíme se , aby se dětem v MŠ líbilo, aby byly šťastné, aby poznávaly ,,svět“ ve všech jeho formách, podobách i barvách.

Party show na zahradě MŠ - Den DĚTÍ - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 30. května v 14:26

Platnost do: 30. července v 23:59

Zobrazeno: 156×

Jak vyhrát nad bacily - pohádka v MŠ - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 10. února v 8:17

Zobrazeno: 198×

Sportovky v SEDMIKRÁSCE stále pokračují

Jana Adamová

Vloženo: 3. ledna v 7:37

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Zobrazeno: 164×

,,Sportovky" v SEDMIKRÁSCE

Jana Adamová

Vloženo: 8. listopadu 2023 v 6:58

Platnost do: 31. července v 23:59

Zobrazeno: 165×

Sport nás baví - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 24. října 2023 v 9:29

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Zobrazeno: 198×

Hokej do školek - sportovní dopo pro PD s trenérem Pavlem - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 19. září 2023 v 16:15

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Zobrazeno: 344×

Policejní akce v MŠ SEDMIKRÁSCE

Jana Adamová

Vloženo: 12. dubna 2023 v 19:00

Zobrazeno: 513×

Party show II DEN DĚTÍ - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 31. května 2022 v 14:53

Zobrazeno: 886×

Začínáme s úsměvem v SEDMIKRÁSCE

Jana Adamová

Vloženo: 1. září 2021 v 13:27

Zobrazeno: 1172×