Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

MŠ Malín - U Skřítků

Mateřská škola Malín - U SKŘÍTKŮ
 
Adresa:
Malín 277, Kutná Hora
Zástupce ředitelky:
Barbora Syřínková
Učitelka:
Bc. Kateřina Navrátilová
Provozní zaměstnanci:
Dagmar Šimonicová
Telefon:
327 523 678
Email:
Provozní doba:
6:30 - 16:30 hodin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motto: Pověz mi, zapomenu. Ukaž mi, zapamatuji si.
Zapoj mě do práce, porozumím
 

Vize: Dlouhodobý cíl

            Naše MŠ je zaměřena na poznávání přírodního a životního prostředí, děti vedeme k úctě k přírodě i všem žijícím bytostem na planetě Zemi, snažíme se je vést k samostatnosti, empatii a spolupráci. Zakládáme u dětí elementární povědomí o okolním světě a jeho dění. O vlivu člověka na životní prostředí. Uvědomění si vlastní sounáležitosti se světem, se živou i neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemi.

            Hlavním záměrem je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny. Vést děti k samostatnému rozhodování, vnímání změn, volbě a odpovědnosti. |K tomu, abychom je společně s rodiči vedli k slušnému chování, empatii, lásce nejen k přírodě, ale i k sobě samým.

             Filozofií naší mateřské školy je položit dětem základy zdravého životního stylu, naučit je vědomostem, dovednostem, návykům směřujícím k ochraně zdraví, naučit je milovat sebe a svět kolem nás. Být při výchovně vzdělávací práci partnery rodičům, doplňovat rodinnou výchovu a zajistit dostatek přiměřených podnětů k jejímu aktivnímu rozvoji a učení. Vzdělávání v mateřské škole je cílevědomý plánovaný proces, v němž se prolínají spontánní a řízené aktivity. Vzdělávání je rovněž důsledně vázáno k individuálním různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí.

  • Rozvíjíme oboustrannou důvěru a otevřenost, vstřícnost, porozumění mezi školou a rodiči. Spolupráce funguje na základě partnerství, respektu a ochotě spolupracovat.
  • Rozvíjíme ekologické cítění, zapojení dětí do ochrany životního prostředí.
  • Rozvíjíme řečové a jazykové dovednosti, důraz na správnou výslovnost, rozvoj vyjadřovacích schopností.
  • Rozvíjíme tělesnou zdatnost, klademe důraz na zdravý životní styl.
  • Rozvíjíme celkový rozumový a psychický vývoj dítěte, podporujeme jeho individualitu a rozvoj osobnosti.
  • Rodiče mají možnost se podílet na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, jsou pravidelně a dostatečně informováni o veškerém dění v mateřské škole.
  • Posilujeme prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem.
  • Ochraňujeme osobní soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými.
  • Pedagogičtí pracovníci se stále sebevzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně.

Vedeme děti ke slušnému chování a k pochopení zásad morálních hodnot společnosti. Snažíme se poskytnout každému dítěti bezpečné zázemí, vytvářet podmínky pro rozvoj jeho osobnosti, začlenit ho do skupiny a rozvíjet jeho sociální dovednosti a prosociální postoje.

Fotografie - prostory naší školky

Fotografie - prostory naší školky

Vloženo: 3. února 2014

AKCE PROSINEC - U Skřítků

AKCE PROSINEC - U Skřítků

Barbora Syřínková

Vloženo: 30. listopadu v 9:45

Platnost do: 31. prosince 2024 v 23:59

Zobrazeno: 38×

Čertí rej - U Skřítků

Barbora Syřínková

Vloženo: 5. prosince v 14:07

Platnost do: 31. července 2024 v 23:59

Zobrazeno: 29×

Barunka slaví svátek - U Skřítků

Barbora Syřínková

Vloženo: 5. prosince v 13:48

Platnost do: 31. července 2024 v 23:59

Zobrazeno: 20×

Vzácná návštěva - U Skřítků

Barbora Syřínková

Vloženo: 2. prosince v 10:32

Zobrazeno: 37×

Adventní čas - U Skřítků

Barbora Syřínková

Vloženo: 2. prosince v 10:08

Platnost do: 31. července 2024 v 23:59

Zobrazeno: 34×

Madlenka slaví svátek - U Skřítků

Barbora Syřínková

Vloženo: 2. prosince v 9:45

Platnost do: 31. července 2024 v 23:59

Zobrazeno: 22×

Skřítci navštívili sádky II.

Barbora Syřínková

Vloženo: 29. listopadu v 11:23

Platnost do: 31. července 2024 v 23:59

Zobrazeno: 44×

Skřítci navštívili sádky

Barbora Syřínková

Vloženo: 29. listopadu v 11:23

Platnost do: 31. července 2024 v 23:59

Zobrazeno: 46×

Terezka slaví narozeniny - U Skřítků

Barbora Syřínková

Vloženo: 29. listopadu v 11:15

Platnost do: 31. července 2024 v 23:59

Zobrazeno: 34×

Dita slaví narozeniny - U Skřítků

Barbora Syřínková

Vloženo: 23. listopadu v 15:36

Platnost do: 31. července 2024 v 23:59

Zobrazeno: 44×

Korálkování - U Skřítků

Barbora Syřínková

Vloženo: 23. listopadu v 15:32

Platnost do: 31. července 2024 v 23:59

Zobrazeno: 46×

Skřítci za kulturou

Barbora Syřínková

Vloženo: 23. listopadu v 15:15

Platnost do: 31. července 2024 v 23:59

Zobrazeno: 45×

Výlet do pekla II. - U Skřítků

Barbora Syřínková

Vloženo: 16. listopadu v 12:55

Platnost do: 31. července 2024 v 23:59

Zobrazeno: 64×

Výlet do pekla - U Skřítků

Barbora Syřínková

Vloženo: 16. listopadu v 12:53

Platnost do: 31. července 2024 v 23:59

Zobrazeno: 72×

Péče o zahradu - U Skřítků

Barbora Syřínková

Vloženo: 13. listopadu v 15:51

Platnost do: 31. července 2024 v 23:59

Zobrazeno: 51×

Martínek slaví svátek - U Skřítků

Barbora Syřínková

Vloženo: 13. listopadu v 15:50

Platnost do: 31. července 2024 v 23:59

Zobrazeno: 42×

SVATOMARTINSKÝ DEN U SKŘÍTKŮ

Barbora Syřínková

Vloženo: 10. listopadu v 14:44

Platnost do: 31. července 2024 v 23:59

Zobrazeno: 69×

Projekt ,,Medové snídaně" - U Skřítků

Barbora Syřínková

Vloženo: 8. listopadu v 7:25

Platnost do: 31. července 2024 v 23:59

Zobrazeno: 80×

Martínek slaví narozeniny - U Skřítků

Barbora Syřínková

Vloženo: 24. října v 12:51

Platnost do: 31. července 2024 v 23:59

Zobrazeno: 70×