Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Základní údaje

Vloženo: 30. října 2017

1. Název

Mateřské školy Kutná Hora

 

2. Důvod a způsob založení

Škola je zřízena Zřizovací listinou příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora ze dne 29.10.2002. Organizace zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti. Rozvíjí specifické formy výchovného působení na děti, včetně dětí zdravotně, výchovně a sociálně ohrožených a dětí talentovaných. V součinnosti s rodinou zajišťuje předškolním dětem všestrannou péči.

Součástí organizace je školní jídelna, která zabezpečuje stravování dětí a zaměstnanců předškolních zařízení v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

3. Organizační struktura - odkaz


4. Kontaktní spojení
4.1  Kontaktní poštovní adresa
Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, 284 01 Kutná Hora
4.2  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, 284 01 Kutná Hora

4.3 Úřední hodiny
Po předchozí telefonické nebo elektronické domluvě
4.4 Telefonní čísla

Kancelář ředitelství             327 525 377, 327 525 378

MŠ Benešova 149/I             327 561 959

MŠ Benešova 149/II          327 561 650

MŠ Benešova 7                 327 512 459

MŠ 17. listopadu               327 561 940

MŠ Trebišovská                315 722 855

MŠ Dačického nám.          327 512 146

MŠ Sedlec                         327 561 471

MŠ Malín                          327 523 678

MŠ Kaňk                          327 561 709

ŠJ Benešova                      327 512 988

ŠJ 17. listopadu                 327 525 200

4.5 Adresa internetových stránek

www.ms-kh.cz
4.6 Adresa podatelny

Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, 284 01 Kutná Hora
4.7 Elektronická adresa podatelny

materskeskoly@ms-kh.cz
4.8 Datová schránka

6drk47g

 

5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka, a.s.

číslo účtu 27-2110750207/0100

hotově v kanceláři ředitelství

 

6. IČ: 71002103

RED IZO (identifikátor školy): 600046141

IZO školy: 107513277

IZO jídelny: 102774820

 

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Organizace není plátcem z přidané hodnoty

 

8. Dokumenty

Zřizovací listina

Školní řád

Školní vzdělávací program – k nahlédnutí v jednotlivých MŠ

Informace ke zpracování osobních údajů, pověřenec

Rozpočet školy

 

9. Žádosti o informace

email: materskeskoly@ms-kh.cz

DS: 6drk47g

písemně na adresu školy

 

10. Příjem podání a podnětů

email: materskeskoly@ms-kh.cz

email: berkova@ms-kh.cz

email: matzova@ms-kh.cz

DS: 6drk47g

písemně na adresu školy
 

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (Školský zákon)

Zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění

Zákon 500/2004 Sb. správní řád

Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků v platném znění

Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění

Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmu v platném znění

Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění – zveřejňované informace 

11.2 Vydávané právní předpisy
Školní řád

 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací žádný

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací žádné

 

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv žádné

13.2 Výhradní licence žádné

 

14. Zpráva o činnosti organizace

k nahlédnutí v kanceláři ředitelství

 

Informace v souladu s vyhláškou 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy