Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

MŠ Kaňk - Paraplíčko

Mateřská škola Kaňk - PARAPLÍČKO
 
Adresa:
U Panské jámy 243, Kutná Hora Kaňk
Zástupce ředitelky:
Veronika Nováková
Učitelka:
Šárka Ježková
Provozní zaměstnanci:
Denisa Mukařovská
Telefon:
327 561 709       
Email:
Provozní doba:
7:00 - 16:30 hodin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motto: Spokojené a šťastné děti, jejich oči rozzářené
jako sluníčko

 

 

Vize MŠ Paraplíčko

 aneb jak být pro děti ještě barevnější a otevřenější

 

...je to hodný kamarád, chrání děti tuze rád…

(úryvek z dětské písničky o paraplíčku)

 

   Název mateřské školy PARAPLÍČKO souvisí se záměrem, aby náš vzdělávací program byl pestrý, bohatý na různorodé činnosti, aby podporoval u dětí kamarádské a ohleduplné chování, podporoval u dětí sebedůvěru a sebevědomí a aby se děti pod střechou školky (paraplíčka) cítily bezpečně, chodily do ní bez strachu a hlavně rády.

 

  Naše mateřská škola se od ostatních školek v kutnohorské organizaci liší svou velikostí. Je malá prostorem, je jednotřídní s kapacitou 17 dětí a se třemi zaměstnanci. Nachází se ve vesnici Kaňk u historické Kutné Hory a je obklopena přírodou. Proto naše vize a cíle vychází z těchto daných okolností.

 

Chtěli bychom, aby se v MŠ cítily dobře nejen děti, zaměstnanci, ale i rodiče dětí. Abychom k dětem přistupovali s respektem a ohledem na jejich individuální odlišnost, možnosti a potřeby.

Náš školní vzdělávací program HRAJEME SI CELÝ ROK staví na rozmanitých, tvořivých, zábavných činnostech a hrách, které vedou děti k seznamování se světem a přírodou. Učí je vnímat zdánlivě obyčejné věci, které nás obklopují a působí na nás.

 

Barevnost

 

Ve třídě vhodnou motivací, různorodými pomůckami, promyšlenou organizací, praktickou zkušeností vést dětik získávání vědomostí, dovedností a návyků, poznatků z různých oblastí

-           umožnit dětem prostor pro spontánní samostatnou tvořivou hru, ale zároveň je získávat pro společné všestranné činnosti, učit se spolupracovat při získávání nových poznatků a zkušeností

-           rozvíjet pohybové schopnosti, podporovat zdravý tělesný rozvoj, vést k zájmu o sport a sportování a zdravý životní styl (cvičit ve třídě, venku na zahradě, hřišti, v tělocvičně Mozaiky, s prvky jógy, aerobiku...)

-           probouzet zájem o umění ve výtvarných činnostech s různým materiálem, pomůckami – využívat nabídky výtvarných dílen a setkávání se s uměním v Gasku, dílničky Dominika, zapojit rodiče do společných výtvarných setkání

-           rozvíjet hudební citění a podporovat u dětí zájem o hudební činnosti, zpěv, hru na j       ednoduché orfffovské nástroje, flétnu

-           rozvíjet řeč, komunikativní dovednosti, respektovat mluvní projev dětí, řečovou pohotovost

-           probouzet zájem o knihy (navštěvovat knihovnu na Kaňku, v K. Hoře) hrát divadla, improvizovat v divadelních hříčkách s loutkami, vyjadřovat se formou dramatických činností (navštěvovat divadla).    

-           získat finanční prostředky na malá divadélka do MŠ

-           vhodnými pomůckami rozvíjet kognitivní dovednosti – s moderní digitální tabulí

 

 

Venku činnosti směřovat k vytvoření vztahu k místu, kde žijí, k přírodě, vnímat, že jsme její součástí

-           seznamovat se, pečovat a starat se o místo, kde žijeme, kde trávíme čas

-           vydávat se do přírody na výlety, poznávat, seznamovat se s kulturou a historií města Kutné Hory

-           umožnit dětem se více vzdělávat venku, vytvořením venkovní učebny, přístřešku, pergoly

-           vybudovat vyvýšené záhonky pro malé pěstitele

-           pořídit nové prvky k rozvoji fyzických dovedností

-           využívat spolupráce s Mozaikou – centrum „volnočasových aktivit“ na Kaňku (tělocvična, knihovna, zahrada)

 

Otevřenost

 

  • chtěli bychom být otevření novým moderním požadavkům, myšlenkám a potřebám společnosti, ale současně stavět na ověřených, tradičních a léty prověřených přístupech
  • respektovat se, vycházet spolu, podporovat se navzájem, respektovat názory a potřeby jednotlivců
  • vytvářet klidné prostředí, otevřené novým nápadům, diskutovat o nich
  • vytvářet komunikativní prostředí s možností seberealizace, osobnostního rozvoje a dalšího vzdělávání
  • vzděláváním a získáváním nových poznatků zvyšovat kvalitu vzdělávání a výchovy
  • zapojit rodiče do vzdělávacího procesu, získávat pro aktivity školy, spolupráci (tvořivé dílny, besídky, setkávání s rodiči na zahradě, pomoc s úpravami zahrady, renovace náčiní, opravy, nápady)

spolupracovat s odborníky např. s logopedem, pro osvětlení správného vývoje řeči u dětí, vést k důsledným nápravám špatných návyků

Prostory naší mateřské školky

Veronika Nováková

Vloženo: 8. dubna v 0:00

Anička měla narozeniny

Veronika Nováková

Vloženo: 7. května v 0:00

Platnost do: 7. května 2025 v 23:59

Čarodějnické řádění

Veronika Nováková

Vloženo: 1. května v 22:49

Eliška slavila

Veronika Nováková

Vloženo: 1. května v 22:42

Moje knížka

Veronika Nováková

Vloženo: 1. května v 22:40

Starý farmář farmu měl...o zvířátkách na statku

Veronika Nováková

Vloženo: 1. května v 0:00

Platnost do: 1. května 2025 v 23:59

Cvičení v Mozaice

Veronika Nováková

Vloženo: 25. dubna v 22:10

Adélka má narozeniny

Veronika Nováková

Vloženo: 25. dubna v 0:00

Platnost do: 25. dubna 2025 v 23:59

Jarní pohádka

Veronika Nováková

Vloženo: 25. dubna v 0:00

Platnost do: 25. dubna 2025 v 23:59

Divadélko Paleček- Čarodějnice

Veronika Nováková

Vloženo: 18. dubna v 18:47

Alex měl narozeniny

Veronika Nováková

Vloženo: 18. dubna v 0:00

Platnost do: 18. dubna 2025 v 23:59

Tedík slavil narozeniny

Veronika Nováková

Vloženo: 15. dubna v 0:00

Platnost do: 15. dubna 2025 v 23:59

Druhá návštěva GASKu

Veronika Nováková

Vloženo: 10. dubna v 0:00

Platnost do: 10. dubna 2025 v 23:59

Fanoušek přinesl dětem dobroty

Veronika Nováková

Vloženo: 1. dubna v 11:39

Velikonoční stezka s úkoly

Veronika Nováková

Vloženo: 1. dubna v 11:37

Návštěva knihovny

Veronika Nováková

Vloženo: 1. dubna v 11:34

Eliška s maminkou pekly velikonoční sušenky

Veronika Nováková

Vloženo: 1. dubna v 11:27

Šárka slavila

Veronika Nováková

Vloženo: 1. dubna v 0:00

Platnost do: 1. dubna 2025 v 23:59

Jarní stezka s odměnou

Veronika Nováková

Vloženo: 25. března v 0:00

Platnost do: 25. března 2025 v 23:59

Sladký den

Veronika Nováková

Vloženo: 21. března v 21:45