Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

MŠ Dačického - U Hrádku

Mateřská škola Dačického - ŽABIČKY
 
Adresa:
Dačického náměstí 16, Kutná Hora
Zástupce ředitelky:
Milena Schwarzová
Učitelka:
Jaroslava Lencová
Provozní zaměstnanci:
Zuzana Hubalová
Telefon:
327 512 146
Email:
Provozní doba:
7:00 - 16:30 hodin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motto: Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti
cestou přirozené výchovy
 

Vize MŠ Dačického

Cílem je chránit zdraví dětí, starat se o jejich bezpečí, odstraňovat škodlivé vlivy a upravovat prostředí, ve kterém by se dětem dobře dařilo. Připravovat je, aby úspěšně zvládly vstup do základní školy, snažit se podporovat duševní vývoj dítěte, zvykat je kázni a soustředění.

Dílčími cíli jsou

doplňovat rodinnou výchovu a usnadnit dítěti životní cestu, podporovat individualitu dítěte

vycházet z osobnostně orientovaného modelu předškolní výchovy čtyř ročních období-Jaro, Léto, Podzim a Zima

nově příchozím děti dát možnost postupně se adaptovat na nové prostředí za přítomnosti rodičů

spontánní a řízené činnosti prostřídávat tak, aby nedocházelo k přetěžování

děti vést k samostatnosti při stravování

dětem dát dostatek času a prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat

umožnit dětem účastnit se společných činností v malých i větších skupinách

pokud to děti potřebují, mít možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, taktéž i možnost soukromí při osobní hygieně

volnost a osobní svoboda dětí v kolektivu je vyvážena určitou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád

třída je zaměřena na všestranný a rovnoměrný rozvoj dítěte ve všech vzdělávacích oblastech

časový plán i obsah vzdělávání jsou koncipovány tak, aby byly v souladu s děním v přírodě i ve společnosti

velký důraz je kladen na hru-veškerá činnost musí být založena na zájmu dětí. Hra má velký význam pro vývoj a utváření osobnosti dítěte, je jediným způsobem učení v mateřské škole

Metody a formy vzdělávání naší škole

využívání prožitkového a kooperativního učení hrou

situační učení

spontánní sociální učení

aktivity spontánní i řízené (organizované pedagogem)

vzdělávání individuální a aktivní účast dítěte (pedagog dohlíží)

Fotografie - prostory naší školky

Vloženo: 7. února 2008

Kytičky - MŠ Dačického

Milena Schwarzová

Vloženo: 12. dubna v 16:06

Platnost do: 12. dubna 2026 v 23:59

Zobrazeno: 35×

Květinkový den a kytičkový týden - MŠ Dačického

Milena Schwarzová

Vloženo: 11. dubna v 13:09

Platnost do: 11. dubna 2026 v 23:59

Logohrátky Slávka Boury - MŠ Dačického

Milena Schwarzová

Vloženo: 8. dubna v 16:19

Platnost do: 8. dubna 2026 v 23:59

Zobrazeno: 70×

Příprava k zápisu do ZŠ - MŠ Dačického

Milena Schwarzová

Vloženo: 3. dubna v 11:32

Platnost do: 3. dubna 2026 v 23:59

Zobrazeno: 53×

Velikonoční přání, tvoření a jarní sázení - MŠ Dačického

Milena Schwarzová

Vloženo: 27. března v 16:13

Platnost do: 27. března 2026 v 23:59

Návštěva ZŠ Žižkov před zápisem - MŠ Dačického

Milena Schwarzová

Vloženo: 27. března v 16:03

Platnost do: 27. března 2026 v 23:59

Zobrazeno: 54×

Plán akcí na duben 2024 - MŠ Dačického

Milena Schwarzová

Vloženo: 27. března v 16:00

Platnost do: 27. března 2026 v 23:59

Barevný den - MŠ Dačického

Milena Schwarzová

Vloženo: 22. března v 11:13

Platnost do: 22. března 2026 v 23:59

Zobrazeno: 51×

Jarní dílničky s Dominikem - MŠ Dačického

Milena Schwarzová

Vloženo: 21. března v 16:26

Platnost do: 21. března 2026 v 23:59

Zobrazeno: 47×

Zelený den - MŠ Dačického

Milena Schwarzová

Vloženo: 21. března v 16:15

Platnost do: 21. března 2026 v 23:59

Zobrazeno: 47×

Červený den - MŠ Dačického

Milena Schwarzová

Vloženo: 20. března v 12:26

Platnost do: 20. března 2026 v 23:59

Zobrazeno: 67×

Josífek - MŠ Dačického

Milena Schwarzová

Vloženo: 19. března v 11:33

Platnost do: 19. března 2026 v 23:59

Zobrazeno: 53×

Žlutý den - MŠ Dačického

Milena Schwarzová

Vloženo: 19. března v 11:29

Platnost do: 19. března 2026 v 23:59

Zobrazeno: 59×

Modré pondělí - MŠ Dačického

Milena Schwarzová

Vloženo: 18. března v 12:54

Platnost do: 18. března 2026 v 23:59

Zobrazeno: 61×

Máme nový domeček - MŠ Dačického

Milena Schwarzová

Vloženo: 14. března v 16:14

Platnost do: 14. března 2026 v 23:59

Zobrazeno: 69×

Adámek slaví - MŠ Dačického

Milena Schwarzová

Vloženo: 13. března v 16:07

Platnost do: 13. března 2026 v 23:59

Zobrazeno: 70×

Zvířátka a mláďátka - MŠ Dačického

Milena Schwarzová

Vloženo: 13. března v 6:41

Platnost do: 13. března 2026 v 23:59

Zobrazeno: 89×

Pohádka ,,Ježibaba Kolobajzna " v MŠ Dačického

Milena Schwarzová

Vloženo: 11. března v 16:13

Platnost do: 11. března 2025 v 23:59

Zobrazeno: 78×

Tvoříme a hrajeme pohádku - MŠ Dačického

Milena Schwarzová

Vloženo: 8. března v 11:33

Platnost do: 8. března 2025 v 23:59

Zobrazeno: 90×