Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

O školce - MŠ Benešova 7 (mateřská škola Pastelka)

Vloženo: 24. ledna 2014

Naše školka je třípodlažní vila stavebně upravená po roce 1945 pro účely mateřské školy. Máme tři třídy s celkovým počtem 72 dětí.
Naše třídy jsou heterogenní ve věku od tří do šesti let.V suterénu školy je jídelna, do které se jídlo dováží z ŠJ Benešova. V přízemí a patře jsou umístěny třídy a sociální zařízení.V podkroví jsou dvě ložnice a sociální zařízení. Vybavení tříd je nové. Máme hezkou zahradu se vzrostlými stromy, travnatou plochou třemi pískovišti a betonovými chodníčky.

V roce 1994 byla provedena celková modernizace MŠ, při které byla provedena vestavba sociálního zařízení do podkroví u ložnic, rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí a v patře, zpevnění plochy kolem budovy a celková úprava okolí školy.V roce 1996 byla provedena rekonstrukce suterénu, kde je jídelna.

V letošním roce 2017 proběhla rekonstrukce umývárny a sociálního zařízení ve třetí třídě a v podkroví u ložnic první a druhé třídy.V říjnu se vybavily třídy Sluníček a Kuřátek žaluziemi.

 

Co chceme:


Školní vzdělávací program "Se Šikulkou poznáváme svět plný barev" zahrnuje momentální roční období, život města, ve kterém děti žijí, přírodu, která je obklopuje a mimořádné události a slavnosti v mateřské škole. Každý týden volíme jiné náměty pro činnosti.S plánem činností jsou seznamování rodiče prostřednictvím nástěnky. V práci se počítá s péčí o talentované i méně talentované děti.Naším cílem je všestranný rozvoj dítěte a vytvoření podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte po celou dobu pobytu v MŠ, vytvořit základy pro pozdější vzdělávání a připravit kvalitně děti pro vstup do základní školy, vést děti ke zdravému životnímu stylu a k odolnosti proti stresům a zdraví škodlivým vlivům. Důraz klademe na individuální přístup k dítěti a na samotné jeho rozhodování.S dětmi s odkladem školní docházky a s integrovanými  dětmi pracujeme podle individuálních vzdělávacích plánů.

Naše mateřská škola rozvíjí děti i po stránce hudební, výtvarné a tělesné.Vedeme děti ke správnému držení tužky, štětce, seznamujeme je s rozličnými výtvarnými technikami a materiály.Každý týden zařazujeme grafomotorické listy ( na uvolnění zápěstí a průpravu na psaní).

 

Na co se můžete těšit:


Výlety s batohy, odpolední akce s rodiči na školní zahradě (podzim, jaro) Mikulášská a vánoční nadílka, karneval, plavecká škola, besídky ke Dni matek, Den dětí v MŠ, rozloučení s předškoláky, celoroční spolupráce s knihovnou, DDM Dominik , Divadelním klubem a řada dalších akcí.

 

Uspořádání dne:


Režim dne v MŠ je pevný pro stravování, pobyt venku a odpočinek.


6.15 - 8.30  Scházení dětí a volné hry a činnosti

8.30 - 10.00 Ranní cvičení, svačina, řízené hry,činnosti a rozhovory. (Časy jsou pohyblivé dle režimu jednotlivých tříd)

10.00 - 12.00 Pobyt venku

12.00 - 12.30 Oběd

12.30 - 14.00 Odpočinek a klidové činnosti

14.00 - 16.45 Odpolední svačina,  zábavné činnosti dle volby dětí, pohybové hry, pobyt na zahradě