Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

MŠ Benešova 7 - Pastelka

Mateřská škola Benešova 7
 
Adresa:
Benešova 7, Kutná Hora
Zástupce ředitelky:
Danuše Vojtová
Učitelky:
Hana Jahodová
 
Miroslava Kurka
 
Alice Janoušková
  Monika Brožová
  Zuzana Zástěrová
Asistentka pedagoga: Magdalena Rychlá
  Radka Radoměřská
Provozní zaměstnanci: Radka Mičíková
 
Eva Lebdušková
Telefon:
327 512 459
Email:
Provozní doba:
6:15 - 16:45 hodin
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Motto: Chci být šikulka
 
 

Cíle mateřské školy:

 

          Vize: „Pokud nemáte cíl, je těžké hledat cestu“…

 

Cílem vzdělávacího programu je připravit předškolní děti na vstup do ZŠ. Seznámit je s pestrostí a rozmanitostí lidí kolem sebe, poznávat tradice a zvyky různých kultur, názorů a postojů.

Cesta k tomuto cíli vede přes poznání sebe a kladné sebehodnocení a přijímání odlišností

druhých jako příjemné pestrosti až k tolerantním postojům k jiným lidem i názorům a

schopnosti otevřeně, kultivovaně srovnávat sebe a své názory s ostatními. Zároveň připouštět i

platnost opačných postojů. Důležité je naučit se přiměřeně reagovat na stále se měnící prostředí

a podněty, cítit se v něm bezpečný, měnit svůj svět a nenechat se smýkat změnami v okolí.

 

  • přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnat
  • kriticky myslet a umět si vybírat, nést odpovědnost za vlastní volbu
  • rozpoznávat problémy a řešit je
  • být tvůrčí, mít představivost
  • sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství, zemi a prostředí, ve kterém žijí.

 

Za důležité v práci pedagoga s dítětem považujeme maximální úsilí o poznání dítěte i postojů

jeho rodiny a následnou snahu o rozvoj samostatné a jedinečné osobnosti schopné sociálních

vztahů a akceptování společnosti (skupiny dětí apod.). Za nejvhodnější způsob práce pak

považujeme vytváření podmínek a nabídek k poznávání, zkoumání a experimentování,

společnou činnost pedagoga a dětí či skupiny dětí, otevřený rozhovor a respektování

svébytnosti rozhodnutí dítěte.

 

Vzdělávací program MŠ 

 

ŠVP naší mateřské školy s názvem “ ŠIKULKA POZNÁVÁ KRÁSY CELÉHO SVĚTA“

je chápán jako cesta, kterou jdeme společně s dítětem.

 

Během této cesty je třeba projít mnoha úskalími, překonat hodně překážek, které každé z dětí dle svých možností a schopností překonává.

Cílem naší cesty je spokojený dětský kolektiv, který má mezi sebou vzájemné kamarádské vazby, skupina dětí, která si dokáže pomáhat a společně prožívat hezké i složitější okamžiky.

Pokud se spolu děti dokážou smát, je předpokladem, že i vstup do ZŠ pro ně bude jednodušší, budou se na sebe těšit a zadané úkoly se jim budou snáz plnit.

Rodiče mají možnost vstupovat v dialog během výchovně vzdělávacího procesu, mohou vznášet připomínky, ale i nabízet nové podněty, které by mohly práci s dětmi obohatit.

 

Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, plánování činnosti vychází z potřeb a

zájmů dětí. Dětem je dávána stejná příležitost projevu. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich

vzdělávání. Poměr spontánních a řízených činností je v denním režimu vyvážený.

V mateřské škole je prostor pro děti nadané, ale i pro děti se speciálními vzdělávacími

potřebami.

 

Fotografie - prostory naší školky

Fotografie - prostory naší školky

Vloženo: 27. listopadu 2018

Zobrazeno: 9791×

Návštěva Tylova divadla Sluníčka, Kuřátka a Broučci  - Kouzelný kvítek.

Návštěva Tylova divadla Sluníčka, Kuřátka a Broučci - Kouzelný kvítek.

Danuše Vojtová

Vloženo: 5. prosince

Platnost do: 31. srpna 2024

Zobrazeno: 37×

Plán akcí na prosinec - MŠ Pastelka

Danuše Vojtová

Vloženo: 22. listopadu

Platnost do: 31. prosince

Zobrazeno: 73×

Svatomartinská jízda na koních, Sluníčka a Kuřátka - MŠ Pastelka

Svatomartinská jízda na koních, Sluníčka a Kuřátka - MŠ Pastelka

Danuše Vojtová

Vloženo: 16. listopadu

Platnost do: 31. srpna 2024

Zobrazeno: 70×

Trampoty štěňátka Gordona

Trampoty štěňátka Gordona

Danuše Vojtová

Vloženo: 14. listopadu

Platnost do: 31. srpna 2024

Zobrazeno: 75×

Bubnování Sluníček a Kuřátek - MŠ Pastelka

Danuše Vojtová

Vloženo: 8. listopadu

Platnost do: 31. srpna 2024

Zobrazeno: 76×

Počítání s brambory

Počítání s brambory

Danuše Vojtová

Vloženo: 2. listopadu

Platnost do: 31. srpna 2024

Zobrazeno: 81×

Broučci

Já jsem brambor šišatý - bramborový projektový týden - pokračování

Já jsem brambor šišatý - bramborový projektový týden - pokračování

Danuše Vojtová

Vloženo: 1. listopadu

Platnost do: 31. srpna 2024

Zobrazeno: 79×

Bramborák má každý rád

Já jsem brambor šišatý -  bramborový projektový týden

Já jsem brambor šišatý - bramborový projektový týden

Danuše Vojtová

Vloženo: 1. listopadu

Platnost do: 31. srpna 2024

Zobrazeno: 84×

Bramborák má každý rád 

Dýňová strašidla, co neznají pravidla - pokračování

Dýňová strašidla, co neznají pravidla - pokračování

Danuše Vojtová

Vloženo: 26. října

Platnost do: 31. srpna 2024

Zobrazeno: 167×

Odpolední akce s rodiči

Dýňová strašidla, co neznají pravidla. Společná akce s rodiči na zahradě

Dýňová strašidla, co neznají pravidla. Společná akce s rodiči na zahradě

Danuše Vojtová

Vloženo: 25. října

Platnost do: 31. srpna 2024

Zobrazeno: 187×

Vyrábíme na Halloween

Vyrábíme na Halloween

Danuše Vojtová

Vloženo: 24. října

Platnost do: 31. srpna 2024

Zobrazeno: 139×

Broučci

Den s kukuřicí

Den s kukuřicí

Danuše Vojtová

Vloženo: 19. října

Platnost do: 31. srpna 2024

Zobrazeno: 108×

Broučci

Výtvarná činnost, já jsem švestka modrá

Výtvarná činnost, já jsem švestka modrá

Danuše Vojtová

Vloženo: 3. října v 13:27

Zobrazeno: 154×

Plán akcí na říjen - MŠ Pastelka

Danuše Vojtová

Vloženo: 26. září v 11:29

Zobrazeno: 182×

Honza Krejčík v naší školce

Honza Krejčík v naší školce

Danuše Vojtová

Vloženo: 12. září

Platnost do: 31. srpna 2024

Zobrazeno: 201×

Zábavné dopoledne s Honzou Krejčíkem 

První dny u Sluníček, MŠ Pastelka

První dny u Sluníček, MŠ Pastelka

Danuše Vojtová

Vloženo: 6. září

Platnost do: 31. srpna 2024

Zobrazeno: 184×

Návštěva z knihovny

Návštěva z knihovny

Danuše Vojtová

Vloženo: 31. srpna v 0:00

Platnost do: 31. srpna 2024 v 23:59