Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

MŠ Pastelka

Mateřská škola Benešova 7
 
Adresa:
Benešova 7, Kutná Hora
Zástupce ředitelky:
Danuše Vojtová
Učitelky:
Hana Jahodová
 
Miroslava Kurka
 
Alice Janoušková
  Monika Brožová
  Zuzana Zástěrová
Asistentka pedagoga: Magdalena Rychlá
  Radka Radoměřská
Provozní zaměstnanci: Radka Mičíková
 
Eva Lebdušková
Telefon:
327 512 459
Email:
Provozní doba:
6:15 - 16:45 hodin
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Motto: Chci být šikulka
 
 

Cíle mateřské školy:

 

          Vize: „Pokud nemáte cíl, je těžké hledat cestu“…

 

Cílem vzdělávacího programu je připravit předškolní děti na vstup do ZŠ. Seznámit je s pestrostí a rozmanitostí lidí kolem sebe, poznávat tradice a zvyky různých kultur, názorů a postojů.

Cesta k tomuto cíli vede přes poznání sebe a kladné sebehodnocení a přijímání odlišností

druhých jako příjemné pestrosti až k tolerantním postojům k jiným lidem i názorům a

schopnosti otevřeně, kultivovaně srovnávat sebe a své názory s ostatními. Zároveň připouštět i

platnost opačných postojů. Důležité je naučit se přiměřeně reagovat na stále se měnící prostředí

a podněty, cítit se v něm bezpečný, měnit svůj svět a nenechat se smýkat změnami v okolí.

 

  • přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnat
  • kriticky myslet a umět si vybírat, nést odpovědnost za vlastní volbu
  • rozpoznávat problémy a řešit je
  • být tvůrčí, mít představivost
  • sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství, zemi a prostředí, ve kterém žijí.

 

Za důležité v práci pedagoga s dítětem považujeme maximální úsilí o poznání dítěte i postojů

jeho rodiny a následnou snahu o rozvoj samostatné a jedinečné osobnosti schopné sociálních

vztahů a akceptování společnosti (skupiny dětí apod.). Za nejvhodnější způsob práce pak

považujeme vytváření podmínek a nabídek k poznávání, zkoumání a experimentování,

společnou činnost pedagoga a dětí či skupiny dětí, otevřený rozhovor a respektování

svébytnosti rozhodnutí dítěte.

 

Vzdělávací program MŠ 

 

ŠVP naší mateřské školy s názvem “ ŠIKULKA POZNÁVÁ KRÁSY CELÉHO SVĚTA“

je chápán jako cesta, kterou jdeme společně s dítětem.

 

Během této cesty je třeba projít mnoha úskalími, překonat hodně překážek, které každé z dětí dle svých možností a schopností překonává.

Cílem naší cesty je spokojený dětský kolektiv, který má mezi sebou vzájemné kamarádské vazby, skupina dětí, která si dokáže pomáhat a společně prožívat hezké i složitější okamžiky.

Pokud se spolu děti dokážou smát, je předpokladem, že i vstup do ZŠ pro ně bude jednodušší, budou se na sebe těšit a zadané úkoly se jim budou snáz plnit.

Rodiče mají možnost vstupovat v dialog během výchovně vzdělávacího procesu, mohou vznášet připomínky, ale i nabízet nové podněty, které by mohly práci s dětmi obohatit.

 

Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, plánování činnosti vychází z potřeb a

zájmů dětí. Dětem je dávána stejná příležitost projevu. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich

vzdělávání. Poměr spontánních a řízených činností je v denním režimu vyvážený.

V mateřské škole je prostor pro děti nadané, ale i pro děti se speciálními vzdělávacími

potřebami.

 

Fotografie - prostory naší školky

Fotografie - prostory naší školky

Vloženo: 27. listopadu 2018

Zobrazeno: 10012×

Plán akcí na měsíc květen - MŠ Pastelka

Danuše Vojtová

Vloženo: 6. května

Platnost do: 31. května

Zobrazeno: 42×

Návštěva z knihovny "Dědeček v růžových kalhotách"

Návštěva z knihovny "Dědeček v růžových kalhotách"

Danuše Vojtová

Vloženo: 3. května

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 67×

Čarodějný rej a ohňová show na zahradě MŠ Pastelka

Čarodějný rej a ohňová show na zahradě MŠ Pastelka

Danuše Vojtová

Vloženo: 25. dubna

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 100×

Čarodějný rej a ohňová show- pokračování

Čarodějný rej a ohňová show- pokračování

Danuše Vojtová

Vloženo: 25. dubna

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 98×

Kouzelnice Agnes v naší školce

Kouzelnice Agnes v naší školce

Danuše Vojtová

Vloženo: 24. dubna

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 82×

Dílničky Sluníčka a Kuřátka

Dílničky Sluníčka a Kuřátka

Danuše Vojtová

Vloženo: 12. dubna

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 108×

Návštěva lektorek z DDM Dominik a tvoření na téma jaro

Návštěva knihovnice Zdeny s pásmem "Včely", Sluníčka a Kuřátka -MŠ Pastelka

Návštěva knihovnice Zdeny s pásmem "Včely", Sluníčka a Kuřátka -MŠ Pastelka

Danuše Vojtová

Vloženo: 3. dubna

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 75×

Návštěva ZŠ T.G.Masaryka

Návštěva ZŠ T.G.Masaryka

Danuše Vojtová

Vloženo: 26. března

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 87×

O neposedné pomlázce

O neposedné pomlázce

Danuše Vojtová

Vloženo: 21. března

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 88×

Návštěva Tylova divadla

"Voláme jaro" zpěv s jarní tématikou - hra na nástroj.

Danuše Vojtová

Vloženo: 15. března

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 79×

Návštěva paní knihovnice - "Kniholap - Každý potřebuje pohádku před spaním"

Návštěva paní knihovnice - "Kniholap - Každý potřebuje pohádku před spaním"

Danuše Vojtová

Vloženo: 6. března

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 83×

První jarní den jsme si užili na vycházce - MŠ Pastelka

První jarní den jsme si užili na vycházce - MŠ Pastelka

Danuše Vojtová

Vloženo: 1. března

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 136×

Kadeřnice v naší školce

Kadeřnice v naší školce

Danuše Vojtová

Vloženo: 8. února

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 157×

Divadélko Nádherné úterý

Divadélko Nádherné úterý

Danuše Vojtová

Vloženo: 6. února

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 127×

Celoroční projekt - "Babičko, vyprávěj"

Celoroční projekt - "Babičko, vyprávěj"

Danuše Vojtová

Vloženo: 4. ledna

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 163×

Návštěva z knihovny, Broučci, Sluníčka a Kuřátka spolu.

Návštěva z knihovny, Broučci, Sluníčka a Kuřátka spolu.

Danuše Vojtová

Vloženo: 3. ledna

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 119×

Vánoční přání

Vánoční přání

Danuše Vojtová

Vloženo: 20. prosince 2023

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 181×

Vánoční vystoupení dětí ze ZŠ T.G.M. Kutná Hora

Vánoční vystoupení dětí ze ZŠ T.G.M. Kutná Hora

Danuše Vojtová

Vloženo: 19. prosince 2023

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 222×