Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Projekt „Lvíček ve školkách“ - pohybová výchovu dětí v MŠ

  • Pavla Berková

Vloženo: 1. září 2023 v 0:00

Jedná se o projekt pro MŠ formou herních cvičení, které obohatí pohybovou výchovu dětí.

Herní cvičení, které vede ke zvýšení všeobecné pohybové gramotnosti dětí. Cvičení vede profesionální trenér, který se na předškolní věkovou skupinu specializuje a který je držitelem trenérské licence B (licence poskytnuta při Fakultě tělesné výchovy a sportu) a pedagogičtí pracovníci, kteří jsou trenérovi během hodiny pohybové výchovy plně nápomocni.