Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zápis dětí do Mateřské školy Kutná Hora na školní rok 2024/2025

  • Pavla Berková

Vloženo: 22. ledna v 16:55

Zobrazeno: 2923×

 

Zápis dětí do Mateřské školy Kutná Hora

na školní rok 2024/2025

 

Město Kutná Hora má zřízené dva právní subjekty Mateřské školy Kutná Hora a Mateřskou školu Pohádka. Proto jsou zřizovatelem určené dva spádové obvody.

Mateřské školy Kutná Hora je jeden samostatný právní subjekt, který vykonává svou činnost na devíti odloučených pracovištích a má svůj spádový obvod.

 

Formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bylo možné doručit, odevzdat na vybranou MŠ v době osobního zápisu dítěte do MŠ

v níže uvedených pracovištích

  • • MŠ Benešova 149/I-U Sluníčka
  • • MŠ Benešova 149/II-Kytička
  • • MŠ Benešova 7 -Pastelka
  • • MŠ 17.listopadu-Sedmikráska
  • • MŠ Dačického nám.-U Hrádku
  • • MŠ Sedlec-U Zámku
  • • MŠ Malín-U Skřítků
  • • MŠ Kaňk-Paraplíčko
  • • MŠ Trebišovská-Čtyřlístek

 

Zápis do MŠ proběhl dne 2.5. 2024 od 9 do 14 hodin.“

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do mateřské školy je zveřejněno od 31.5. 2024 na webových stránkách v podobě seznamu registračních čísel dětí a v listinné podobě pak na hlavním vchodu konkrétní MŠ.

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do mateřské školy bylo na základě stanovených kritérií pro přijetí dítěte. 

Kritéria přijímání jsou zveřejněna na webových stránkách školy.

 

Pokud dítě splnilo kritéria přijetí a nedostalo se do vybrané MŠ, pak bylo dítě přijato do jiné MŠ organizace sloučených MŠ Kutná Hora. Seznam přijatých dětí do jiné, než rodiči zvolené MŠ, je uveřejněn v seznamu MŠ, kam zákonní zástupci podávali Žádost o přijetí.

 

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení je součástí Žádosti o přijetí dítěte.

Součástí Žádosti o přijetí dítěte je doložení rodného listu dítěte a prokázání trvalého pobytu nebo povolení pobytu cizinců.

 

Rodiče, po rozhodnutí o přijetí dítěte, budou následně e-mailem nebo telefonicky vyzváni k návštěvě mateřské školy, aby se seznámili s prostředím školy, se vzdělávacím programem, případně s paní učitelkami.

 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Pavla Berková

ředitelka organizace