Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

MŠ Sedlec - U zámku

Mateřská škola Sedlec - U ZÁMKU
 
Adresa:
Zámecká 27, Kutná Hora
Zástupce ředitelky:
Dagmar Novotná
Učitelka:
Marie Dvořáčková
Asistentka pedagoga: Veronika Doušová
Provozní zaměstnanci:
Olga Stará
Telefon:
327 561 471
Email:
Provozní doba:
6:30 - 16:30 hodin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motto: Naším cílem není, aby všechny děti byly stejné,
ale aby byly stejně šťastné

 

VIZE MŠ SEDLEC

Škola je zaměřena hudebně, pohybově a na pěvecké hudební činnosti spojené s prezentací pro rodiče a veřejnost, komunikativní kompetence.

Co chceme pro naše děti

Chceme dětem umožnit prožívat kouzelný svět dětství uprostřed pohádek a jejich fantazie a zároveň je nenásilnou formou připravovat na reálný život, zejména pro budoucí školní docházku.

Filozofie naší Mateřské školy:

„Naším cílem není, aby všechny děti byly stejné, ale aby byly stejně šťastné.“

 

V SOULADU S KONCEPCÍ ŠKOLY AKTUALIZOVAT VÝCHOVU A VZDĚLÁNÍ S CÍLEM VŠESTRANNĚ ROZVÍJET OSOBNOST DÍTĚTE PŘI ZACHOVÁNÍ RADOSTNÉHO DĚTSTVÍ.

              

 • naplňovat, zařazovat a sledovat aktuální témata pro výchovně vzdělávací práci dle doporučení MŠMT
 • aktualizovat ŠVP DUHA
 • zařazovat společné tvořivé dílny s rodinou, dle epidemiologické situace
 • prožitkové učení, projektové dny
 • dle potřeby distanční výuku
 • upevňovat návyk pitného režimu
 • sledovat oblast environmentální výchovy, ekologie, třídění odpadů
 • pomoc charitě
 • rozvíjet dovednosti předcházející čtení, psaní
 • rozvíjení elementárních matematických souvislostí
 • zaměřit se na logopedickou prevenci, správné dýchání a dostatek pohybu ve třídě, na zahradě, v přírodě
 • nabízet formou aktivních činností seznamování s technickými dovednostmi a tím vzbuzovat zájem o technické a manuální činnosti
 • podporovat aktivity zaměřené na environmentální oblast
 • podporovat činnosti zaměřené na předfinanční gramotnost
 • zaměřit se na sledované oblasti ve vzdělávání – předčtenářskou gramotnost; elementární matematické souvislosti; tělesnou výchovu – podmínky, organizaci, neopomíjet práci s nadanými dětmi; dopravní výchovu;
 • věnovat pozornost tématům ekologické výchovy; předcházení úrazům a prevenci sociálně patologických jevů
 • přijímat každé dítě takové, jaké je a citlivě reagovat na jeho potřeby
 • zaměřit se na zdravotní výchovu dětí – metodiku, pracovní listy, hry
 • prevenci dopravních nehod
 • dle možností přesunout VVP do venkovních prostor a zaměřit se na prožitkové učení
 • ponechávat dětem dostatek prostoru při hrách
 • dodržovat adaptační období, maximálně se věnovat novým dětem, rodičům; zapojit aktivně rodiče do života školy, dle epidemiologické situace
 • pracovat s dětmi ve skupinách, dbát na individuální přístup, nepřetěžovat jej
 • plány výchovné práce budou vycházet z RVP PPV, zajistit propojenost a všestrannost činností
 • vzájemná spolupráce pedagogů
 • v režimu bude závazná doba podávání jídla, pobytu venku a odpoledního odpočinku, ostatní činnosti budou přizpůsobeny situaci ve třídě
 • vytvářet vhodné podmínky pro pohybové aktivity dětí, cvičení s hudbou, sportovní hry, hry na školní zahradě, vycházky do přírody, plavecký výcvik
 • dát možnost rodičům po dohodě podílet se na vzdělávání svých dětí formou návštěv a besed, tvořivých aktivit, předčítání při odpoledním odpočinku dle epidemiologické situace
 • účastnit se sportovních aktivit dle možností
 • maximálně využívat hudební chvilky k uvolnění atmosféry, relaxaci, potlačení agresivity, k podpoře dobré nálady, radostné atmosféry, hudebního cítění, rozvoji slovní zásoby, procvičení paměti, sluchu, k hudebnímu a tanečnímu projevu
 • dopřát dětem kulturní zážitky, spolupracovat s partnery dle možností a epidemiologické situace
 • vybavit školu pomůckami, hračkami, herními prvky dle nejnovějších trendů
 • vybudovat ve škole společenskou místnost pro pohybové aktivity dětí, divadla, kulturní a společenské akce, prezentace dětí.

Prostory MŠ Sedlec 2022

Dagmar Novotná

Vloženo: 15. listopadu 2022 v 18:31

Platnost do: 15. listopadu 2026 v 23:59

Výlet 19. 6. 2024 - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: včera v 23:11

Platnost do: 19. června 2025 v 23:59

Výlet vlakem na Předměstí Kutné Hory - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: včera v 23:09

Platnost do: 19. června 2025 v 23:59

Nelinka slavila narozeniny - procházka na zmrzlinu, MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 18. června v 11:40

Platnost do: 18. června 2025 v 23:59

Adélka slaví narozeniny - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 18. června v 11:35

Platnost do: 18. června 2025 v 23:59

Tablo předškoláků MŠ Sedlec 2024

Dagmar Novotná

Vloženo: 16. června v 17:53

Platnost do: 16. června 2025 v 23:59

VV soutěž Hasiči očima dětí - vyhodnocení - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 16. června v 17:49

Platnost do: 16. června 2025 v 23:59

Poslední návštěva knihovny 2 - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 16. června v 17:46

Platnost do: 16. června 2025 v 23:59

Poslední návštěva knihovny - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 16. června v 17:44

Platnost do: 16. června 2025 v 23:59

Nový herní prvek - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 11. června v 14:34

Platnost do: 11. června 2025 v 23:59

Dopravní značky - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 11. června v 14:27

Platnost do: 11. června 2025 v 23:59

Téma - Dětství bez úrazů - dopravní značky - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 10. června v 13:38

Platnost do: 10. června 2025 v 23:59

Pasování 4 - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 6. června v 23:11

Platnost do: 6. června 2025 v 23:59

Pasování 3 - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 6. června v 23:09

Platnost do: 6. června 2025 v 23:59

Pasování 2 - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 6. června v 23:06

Platnost do: 6. června 2025 v 23:59

Pasování školáků - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 6. června v 23:03

Platnost do: 6. června 2025 v 23:59

Zahradní slavnost - pasování školáků, MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 6. června v 23:01

Platnost do: 6. června 2025 v 23:59

Muzeum Lega 2 - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 3. června v 17:07

Platnost do: 3. června 2025 v 23:59

Muzeum Lega - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 3. června v 17:05

Platnost do: 3. června 2025 v 23:59

Dárek dětem - návštěva - Muzeum Lega - MŠ Sedlec

Dagmar Novotná

Vloženo: 3. června v 17:00

Platnost do: 3. června 2025 v 23:59